Divizyon


Divizyon
Yonn nan kat operasyon aritmetik yo ki montre an konbyen pati yon bagay divize. De, se divizyon kat pa de (4 ÷ 2 = 2)

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Ras — Divizyon moun kreye pou fè diferans ant koulè moun ki ap viv sou tè a e tout kote nan lemond …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • New York — Kapital komèsyal peyi Etazini. Pi gwo vil nan yonn nan senkant divizyon nan peyi Etazini an ki pote menm non avèk divizyon sa a. Kapital politik leta New York se Albany …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Enpe — Yon divizyon, yon pati nan yon bagay ki kapab reprezante bagay la. Yon kantite nan yon bagay moun kapab konte ou byen moun pa kapab konte …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Kalkilatè — Yon ti òdinatè ki kapab fè adisyon, soustraksyon, divizyon, miltiplikasyon avèk anpil lòt operasyon. Yon ti pwogram òdinatè ki kapab fè anpil operasyon …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Lakomin — Yonn nan divizyon teritwa Ayiti yo. Biwo kote majistra yon vil ye. Gen twa majistra nan shak vil e yo twa travay nan menm biwo a …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Operasyon — Tout travay ki fèt pou bay yon rezilta. Kat mwayen aritmetik yo pou jwenn yon rezilta: adisyon (+), soustraksyon ( ), miltiplikasyon (x) avèk divizyon (÷) …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Plato Santral — Yonn nan nèf divizyon nan peyi Ayiti yo e ki nan mitan peyi a avèk yon kwen li kole avèk Dominikani, yonn avèk Depatman Lwès la, yon lòt kwen avèk Depatman Latibonit e dènye kwen an kole avèk Depatman Nò a. Kapital depatman sa a se Ensh …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Pwen — Pi piti divizyon nan yon bagay. Jan yon moun ki vlope men li …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Seksyon — Yon moso, yon pati nan yon bagay. Seksyon Riral, Pi piti divizyon politik nan zòn peyi Ayiti yo …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Shanm — Yon kote tout senatè ou byen depite yon peyi reyini pou yo travay. Yonn nan plizyè gwo divizyon andedan yon kay. Shanm Koushe, Yon shanm nan yon kay ki fèt sèlman pou koushe. Li gen yon kabann, yon amwa, yon pandri e kèk fwa menm yon twalèt e… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl